นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 529 คน
สถิติเดือนนี้ 19868 คน
สถิติปีนี้ 162940 คน
สถิติทั้งหมด 1069089 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

   
 
 
 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเข้าตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเข้าตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้ได้รับสารอาหาร และโภชนาการอย่างเพียงพอ และให้เป็นไปตามระเบีย... [26 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
พิธีเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬาฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬาฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด ในช่วงเช้าวันนี้โดยนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนต... [26 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
ร่วมพิธีเจิมหน้าผากแสดงความยินดีกับ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "อินทนิล ช่อที่ 83"
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และยังเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 37 ร่วมพิธีเจิมหน้าผากแสดงความยินดีกับ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "อินทนิล ช่อที่ 83" [23 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
เทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมเดิ... [22 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 หรือ อินทนิลช่อที่ 83 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 20 มิถุนายน2560 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 หรือ อินทนิลช่อที่ 83 ของมหาว... [20 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153