นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 47 คน
สถิติวันนี้ 125 คน
สถิติเดือนนี้ 6275 คน
สถิติปีนี้ 112921 คน
สถิติทั้งหมด 831997 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

   
 
 
 
โครงการปลูกข้าววันแม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการปลูกข้าววันแม่ วันอาทิตย์ที่ 6 สิหาคม 2560 ณ ฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ แ... [06 ส.ค. 2560] [...]
 
 
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายถาวร จองส่างปัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการให้นายสว่าง กานิล รอง... [04 ส.ค. 2560] [...]
 
 
 
ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิ... [03 ส.ค. 2560] [...]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560
[02 ส.ค. 2560] [...]
 
 
 
ขอเชิญช่วนพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้และผู้สนใจร่วมทำบุญเททองหล่อพระ
ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.55น. ขอเชิญช่วนพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้และผู้สนใจร่วมทำบุญเททองหล่อพระ ณ โรงหล่อพระ สันกำแพง โดยได้รับความเมตาจากหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ด เป็นประ... [31 ก.ค. 2560] [...]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128