นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 284 คน
สถิติเดือนนี้ 11100 คน
สถิติปีนี้ 180551 คน
สถิติทั้งหมด 899627 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

   
 
 
 
อบรมโครงการประะชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี2561
วันที่ 12 ธัวาคม 2560 อบรมโครงการประะชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 [12 ธ.ค. 2560] [...]
 
 
 
วันเอดส์โลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันเอดส์โลก เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ณ ลานกิจกรรมข้างโรงอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย... [01 ธ.ค. 2560] [...]
 
 
 
เข้าร่วมแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เข้าร่วมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย โดยมีนายกฤษณ์ ธน... [01 ธ.ค. 2560] [...]
 
 
 
เทศบาลเมืองเมืองแม่โจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00น.  เทศบาลเมืองเมืองแม่โจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ขอความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง19 ชุมชน เพื่อจัดท... [28 พ.ย. 2560] [...]
 
 
 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนอำเภอสันทราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนอำเภอสันทราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้จำนวน 30 โรงเรียน และ มีนักเรียน... [24 พ.ย. 2560] [...]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140