นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 279 คน
สถิติเดือนนี้ 11095 คน
สถิติปีนี้ 180546 คน
สถิติทั้งหมด 899622 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมรณรงค์ในช่วงเข้าพรรษานี้ หันหน้า มาทำความดี โดยการแยกขยะทุกชนิดเริ่ม1ก.ค60นี้ [17 มิ.ย. 60]

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมรณรงค์ในช่วงเข้าพรรษานี้ หันหน้า มาทำความดี โดยการแยกขยะทุกชนิดเริ่ม1ก.ค60นี้ โดยแยกขยะทุกชนิดและถุงพลาสติกต้องล้างให้สะอาด ฝาน้ำดื่ม ฝาเบียร์ ฝาโซดา ฝาสุราและขวดน้ำพลาสติกต่างๆและขยะทุกชนิดท่านสามารถนำมาแลกได้ทั้งหมดโดยเทศบาลจะเป็นผู้รับซื้อทั้งหมด สำหรับช่วงแรกท่านสามารถขยะหรือนำถุงพลาสติกมาแลกไข่ได้ เดือนต่อไปนำถุงพลาสติกมาแลกน้ำยาล้างจาน เดือนต่อไปนำถุงพลาสติกมาแลกน้ำมันพืช กติกาในแลกแยกขยะกับเทศบาลเมืองแม่โจ้เพิ่มมูลค่า ในการแลกซื้อถึง2 เท่าครับ เช่นนำฝา 1 กิโลกรัม แลกไข่ได้10ฟอง2.พลาสติก 1 ถุงดำ แลกไข่ได้15ฟองเป็นต้น และช่วงเข้าเข้าพรรษานี้มาทำความดี แยกขยะกันนะครับ