สภาเทศบาล

นายคมคาย ไค้รโท้ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
นายหน่อทอง บุญทา
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้
เขต 1 เขต 2 เขต 3
 
นายบารมี ดวงบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1
 
นายหน่อทอง บุญทา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2
 
นายศรีลา อิ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3
 
นายเรืองฤทธิ์ ตาลผัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1
 
นายธีระชัย ภีระคำ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2
 
นายมนู เกี้ยว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3
 
นายพงค์ศิลป์ สมบูรณ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1
 
นายศรีทน ขยัน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2
 
นายประสิทธิ์ ดาวเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3
 
นายตา แบ่งบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1
 
นางบุญศรี อินทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2
 
นายจรัล จอมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3
 
นายคมคาย ไค้รโท้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 1
 
นายสมควร เสวยราช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2
 
นายชวาล จันสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3
 
นายอุทัย ขยัน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2
 
สุริยะ จันทร์ขาว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3
 

Copyright © 2012-2018โดย เทศบาลเมืองแม่โจ้ - www.maejocity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-498621
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com