นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 358 คน
สถิติเดือนนี้ 28175 คน
สถิติปีนี้ 116836 คน
สถิติทั้งหมด 1022985 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
กระดานความคิดเห็น
 
 
  ชื่อกระทู้ : ชี้แจงเรื่องสถานประกอบการบันเทิง เปิดเพลงเสียงดัง และเปิดเกินเวลา
ผู้ตั้งกระทู้ : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่โจ้
IP : 118.174.148.69
โทรศัพท์ : 053-498621
อีเมล์ : prmjcity@gmail.com
วัน-เวลา : 29 ส.ค. 55 - 11:01 น.
 
     
  ข้อความ : เรียน ผู้เดือดร้อนจากสถานประกอบการ ครับ ด้วยจากการที่ท่านได้ร้องเรียนมาทาง www.maejocity .go.th ครับ ทางเทศบาลได้เชิญผู้ประกอบการ นำโดยนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประชุมหารือกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งในชุมชน และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาโดยที่ประชุมมีมติ โดยให้ผูประกอบการ ปิดในเวลาที่กำหนด 24.00 น. และหลังเวลา 24.00 น.งดใช้เสียง หรือใช้เสียงในร้านเท่านั้น ห้ามให้เสียงดังออกนอกร้าน ไม่ให้รบกวนผู้อืน
โดยทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาและขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในชุมชนเมืองแม่โจ้ต่อไป
ด้วยความเคารพ
นายสว่าง กานิล
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้


 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้เดือดร้อน
IP : 223.205.125.85
วัน-เวลา : 30 ส.ค. 55 - 02:47 น.
ข้อความ : "หลังเวลา 24.00 น.งดใช้เสียง หรือใช้เสียงในร้านเท่านั้น ห้ามให้เสียงดังออกนอกร้าน ไม่ให้รบกวนผู้อื่น " !?

มันควรจะเป็น งดใช้เสียง หรือใช้เสียงในร้านเท่านั้น ห้ามให้เสียงดังออกนอกร้าน ไม่ให้รบกวนผู้อื่น ตั้งแต่ตอนเปิดร้าน – ปิดร้านไม่ใช้เหรอครับ ?

ผมเห็นว่า
ประเด็นปัญหาหลักคือเรื่อง เสียงดังรวบกวนในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เขาต้องการความสงบ นะครับ
ส่วนเรื่องเวลาปิดถ้าไม่เกินเวลาตามกฎหมายกำหนด หรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบ (เช่น คนเมาเรื้อนระรานชาวบ้าน) ผมว่าก็ไม่น่าเป็นปัญหานะครับ

คือ ผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ (รวมทั้งผมด้วย) ตอนกลางวัน เรียน / ทำงาน ตอนเย็นกลับบ้านพักผ่อน ทำธุระส่วนตัว เช่น ทำการบ้าน อ่านหนังสือ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้ ฯลฯ
หลายคนต้องใช้เวลาช่วงเย็น – ประมาณเที่ยงคืน (24.00 น.) ในการทำกิจกรรมส่วนตัวทั่วๆ ไปต่างๆ จากนั้นก็นอน และไปเรียน / ทำงานในตอนเช้า
ฉะนั้นตั้งแต่ช่วงเย็น – เช้า มันควรเป็นเวลาส่วนตัวของแต่ละคนไม่ใช่เหรอครับ มันไม่ควรจะถูกรบกวนจากเสียงที่ดังเกินไปหรือจากเหตุอะไรก็ตาม

สิ่งที่ควรจะเป็นคือ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ รักษาผลประโยชน์ (ความเงียบสงบ) ของประชาชน ตั้งกฎ เกณฑ์ ข้อบังคับ วางมาตรฐาน หรือดำเนินการทางกฎหมาย ใช้กฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดกับ ผู้ประกอบการ ร้านเหล้า / สถานบันเทิง เรียกร้องให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อสังคมให้ถึงที่สุด เช่น (ในความเห็นผมนะ) กำหนดให้สถานบันเทิงต้องถูกก่อสร้างโดยคำนึงถึงเรื่องการป้องกันเสียงดังรบกวนสู่ภายนอกตั้งแต่ต้น หรือต้องปรับปรุงสถานที่ให้ไม่ส่งเสียงรบกวนสู่ภายนอก เช่น เป็นสถานที่ปิด ใช้วัสดุซับเสียง ไม่ตั้งอยู่ในย่านพักอาศัย กำหนดมาตรฐานระดับของเสียงที่ใช้และควบคุมไม่ให้ดังเกินนั้น ฯลฯ

ฉะนั้น
ผลมันจึงไม่ควรออกมาว่า เทศบาลประชุมหารือกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง และมีมติว่า งดใช้เสียงหลัง 24.00 น.
คือ ถ้ามองดีๆ มันไม่เท่ากับว่าคนส่วนใหญ่เขาต้องทนเสียงดังจนถึงเที่ยงคืนหรอกหรือ ?

ผมเชื่อว่าเทศบาลเมืองแม่โจ้ไม่นิ่งนอนใจ และดำเนินงานเพื่อชุมชนของเราอยู่ตลอด (เช่น การเปิดช่องทางการร้องเรียนผ่าน web site ของทางเทศบาล เป็นสิ่งที่ดีครับ) และมติการงดใช้เสียงหลัง 24.00 น. ของสถานบันเทิง มันทำให้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนดีขึ้นจริงครับ (ไม่ต้องทนฟังทั้งคืน) แต่สิ่งที่ ร้องเรียน / เรียกร้อง กันไปก็เพื่อต้องการให้ทางเทศบาลช่วยดำเนินการให้เสียงมันเงียบครับ เงียบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงงดใช้เสียงโดยสิ้นเชิง คนในสถานบันเทิงไม่ต้องฟังเพลงกันเลย นั่นไม่ใช่นะครับ แต่เงียบในความหมายของผมคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้เสียงหลุดออกมารบกวนชุมชนโดยรอบ

ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการสถานบันเทิงสามารถเปิดให้บริการโดยไม่รบกวนบริบทโดยรอบได้ และโดยส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับการประกอบกิจการ ร้านเหล้า หรือสถานบันเทิงนะครับ ไม่ได้เรียกร้องให้ท่านปิดกิจการหรือย้ายร้านไปไหน แต่ปัญหาของผมคือเรื่องเสียงดังรบกวนจริง ๆ เลยนะครับ ! ผมต้องการสมาธิในการทำงาน อ่านหนังสือ ต้องการความเงียบสงบในการพักผ่อนและ นอน และเชื่อว่าหลายคนที่พักอาศัยในย่านนี้ก็ต้องการเช่นเดียวกัน

ย้ำนะครับปัญหามันคือ เสียงดังรวบกวนในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เขาต้องการความสงบ คือ เสียงดังไม่ถูกเวลา ถึงกำหนดว่า “หลังเวลา 24.00 น.งดใช้เสียง หรือใช้เสียงในร้านเท่านั้น ห้ามให้เสียงดังออกนอกร้าน ไม่ให้รบกวนผู้อืน” แต่ก่อนหน้านั้นมันก็ยังรบกวนอยู่ดี

ในกรณีของผม ร้านที่ดังที่สุด (ในหลาย ๆ ร้านในละแวกบ้านผม) คือ ร้านคาราโอเกะ ชื่อร้านไฮเวย์ ทั้งเปิดเพลงและคาราโอเกะ (คนเมาร้องคาราโอเกะไม่เพาะหรอกครับ) ฝั่งตรงข้ามบ้านสหกรณ์แม้โจ้ มาจากทาง ม.แม่โจ้ อยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงใหม่

สุดท้ายครับ ขอขอบคุณผู้ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนนี้ทุกฝ่ายครับรวมถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงด้วยครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้เดือดร้อน2
IP : 122.155.42.177
วัน-เวลา : 30 ส.ค. 55 - 20:28 น.
ข้อความ : ชัดเจนครับ เห็นด้วยอีก 1 เสียง ประเด็นคือเสียงที่ดังออกมานอกร้านมันรบกวนเวลาพักผ่อนจริงครับ ถ้าควบคุมไม่ให้เสียงดังออกมานอกร้านรบกวนชุมชนมันก็จบครับ ไม่มีใครเดือดร้อน
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้เดือดร้อน
IP : 223.207.134.115
วัน-เวลา : 31 ส.ค. 55 - 00:19 น.
ข้อความ : ขณะนี้เกิน 24.00น. แล้วนะครับ แต่ร้านไฮเวย์เขายังร้องเพลงกันอยู่เลย เสียงดังมาก ไม่ทราบว่าเขาร่วมลงมติกับทางเทศบาลป่าวครับ และหลัง 24.00น. ทางเทศบาลมีมาตรการอะไรที่ทำให้ร้านพวกนี้เขาหยุดใช้เสียงอย่างจริงจังบ้างครับ อะไรคือการกระทำของทางเทศบาลที่แสดงออกถึง "ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน"
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้เดือดร้อน2
IP : 122.155.42.156
วัน-เวลา : 04 ก.ย. 55 - 20:56 น.
ข้อความ : ทางเทศบาลได้แจ้งว่าได้ทำข้อตกลงกับสถานประกอบการในเขตของเทศบาลนั้น ไม่ทราบว่าตกลงกับร้านค้าหลังกาดรวมโชค บ้านหลิ่นมื่น รึเปล่า เพราะเสียงดังเหมือนเดิม และปิดเกิน 24.00 น. ทุกวันครับ บางวันถึงตี 4 ก็มีครับ ทางเทศบาลมีมาตรการจัดการอย่างไรครับหากสถานประกอบการไม่ทำตามข้อตกลง กลางคืนเทศบาลเคยมาดูมาฟังบ้างหรือเปล่าครับ ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกับร้านเหล่านี้แค่ไหน หลังเที่ยงคืนท่านมาพร้อมตำรวจเลยครับ ร้านไหนยังเสียงดังก็จับปรับเลยครับ ถึงจะได้ผล ชาวบ้านก็จะได้ชื่นชม ช่วยชี้แจงมาตรกรจัดการกับร้านที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้เดือดร้อน
IP : 171.5.56.109
วัน-เวลา : 05 ก.ย. 55 - 21:59 น.
ข้อความ : 053491949 เบอร์ สภ.สันทราย ครับ เคยโทรไปแล้วตำรวจมาเตือนให้
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 6  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : รำคาญมาก พวกสร้างความเดือดร้อน
IP : 171.99.96.131
วัน-เวลา : 13 มี.ค. 56 - 16:17 น.
ข้อความ : พวกคุณที่ไปตกลงกับเขาน่ะ มีใครบ้านอยู่ติดร้านเหล้ามั่งครับ ถึงได้ไปผ่อนปรนให้กิจการสร้างความเดือดร้อนพวกนี้ ผ่อนปรนก็ไปผ่อนปรนหน้าบ้านคุณสิครับ คุณทำแบบนี้ สมัยหน้าผมไม่เลือกพวกคุณแน่นอน
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 7  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นินท์ นวสรณ์
IP : 49.230.92.44
วัน-เวลา : 30 ต.ค. 56 - 14:34 น.
ข้อความ : เห็นด้วยกับความคิดเห็นแรกค่ะ เคยคุยกับเจ้าของร้านเค้าบอกหลังเที่ยงคืนก็ไม่ดังแล้ว หมายความว่าเราต้องพักผ่อนหลังเที่ยงคืน? บอกให้เราเข้าใจว่าเค้าทำมาหากิน แต่เราไม่ได้ให้เค้าปิดหรือย้ายไปซะหน่อย เราแค่ขอให้ลดเสียงที่ดังมากลงหรือหาวิธีทำให้เสียงมันดังออกมาข้างนอกน้อยที่สุดแค่นั้นแหละ สถานประกอบการเป็นบ้านสองชั้นข้างบนไม้ข้างล่างปูน กระจกรอบด้าน ประตูหลังร้านก็ไม่ปิด แย่จัง!!!!
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 8  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำ
IP : 223.204.20.73
อีเมล์ : khonsaedang@hotmail.com
วัน-เวลา : 01 เม.ย. 57 - 18:10 น.
ข้อความ : ร้านเหล้าเบียร์เสียงดังรบกวนมากทุกวันๆเปิดบอลถ่ายทอดสดเสียงเฮดังมาก บอลจบก็เปิดเพลงเสียงดังลูกค้าก็ตะโกนคุยกันหนวกหูมาก ศุกร์เสาร์อาทิตย์เล่นกีต้าร์ร้านเลิกเเล้วยังเล่นต่อถึงตี1ตี2เสียงดังเฮฮาผู้คนชาวบ้านร้านช่องเด็กเล็กต้องไปโรงเรียนตอนเช้าร้องๆไห้กระจองอแง น.ศบนหอพักและระเเวกใกล้เคียงมีความเดือดร้อนอย่างมาก...ที่บอกมานี้สร้างความรำคาญอย่างมากจึงร้องเรียนมาทางเทศบาลว่าจะดูแลความทุกข์ของชาวแม่โจ้และนักศึกษา.ได้ไหมเพราะอาจจะเป็นพวกเดียวกันเพราะพวกคนรวยทำไรก็ไม่ผิด....จะดูว่าเทศบาลเอาจริงเอาจังเหมือนที่เคยคิดใว้หรือป่าว ร้านเบียร์อยู่ทางเข้าหอพักลูกกวาด2ในซ.9หลังธ.กรุงไทย ลองสอบถามคนเเถวนั้นดูบ้างเหอะชักจะทนไม่ไหวแล้วกรุณาดูแลพวกเราด้วยเราก็คนเหมือนท่านๆร้านนี้รวมญาติเมื่อไหร่ชาวบ้านแทบปิดหูนอนเมื่อนั้น...ขอร้องเถอะสงสารคนแถวนี้บ้างช่วยตักเตือนหรือทำอะไรสักอย่างเถอะค่ะ....ก่อนที่พวกเราจะหมดความอดทนออกมาต่อต้าน....ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 9  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ฐานิตา
IP : 118.172.17.20
โทรศัพท์ : 0846112966
อีเมล์ : lovelyrobo@hotmail.com
วัน-เวลา : 02 ธ.ค. 57 - 11:34 น.
ข้อความ : ร้านคาราโอเกะ แถวสันติธรรม-รรใโสต ในเมืองก็เปิดถึงเช้าเหมือนกัน เสียงดังตลอดเวลาทุกวันร้องเรียนไปก็เงียบ ควรแจ้งใครที่มีอำนาจทำอะไรมากกว่านี้แนะนำด้วยค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้

โปรดอ่านก่อนการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น


เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้

1. ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
2. ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้ (ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
3. ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดแจ้ง และไร้เหตุผลรองรับ
4. ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
5. ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่างๆ
6. ชื่อ / นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
7. ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก ทำให้หน้าเว็บไม่เป็นระเบียบ
8. ข้อความที่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อจริง เบอร์โทร อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย
9. ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ, สินค้า, บริการ, กลวิธีการหารายได้ทั้งหลาย

หากมีการตรวจพบข้อความดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้และความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น


 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด