ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

เว็บบอร์ด

เรื่องร้องเรียนร้านอาหารเสียงดังไม่ได้รับการแก้ไข

 • 8 สิงหาคม 2559, 20:32 น.
 • อ่าน 1,063 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : ชุมชนผู้เดือดร้อน

IP : 171.4.249.202

โทรศัพท์:

อีเมล:

ข้อความ:

ตามที่เคยร้องเรียน เรื่อง ร้านอาหารคาราโอเกะชื่อ "สมหมายหมูอบ" อยู่เลียบคลองชลประทานบริเวณหลังหมู่บ้านอรสิริน 4 และโรงเรียนเด็กตาบอด ส่งเสียงดังอย่างมากทุกคืน สร้างความรบกวน จนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ เคยแจ้งเรื่องร้องเรียนมาแล้วเมือกระทู้ก่อน และทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ตอบกลับมาว่า "ทางผู้ดูแลเว็ปไซต์ได้นำเรื่องของท่านเสนอไปตามขั้นตอนแล้วครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไปครับ" แต่กระทั่งจนเดี๋ยวนี้ ระยะเวลาผ่านไปมากพอสมควรแล้ว ก็ยังไม่เห็นมีการแก้ไขเสียที... อยากสอบถามทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ว่า จะเปิดระบบร้องเรียนไว้เพื่ออะไร ? เมื่อมีเรื่องเดือดร้อน และทำการร้องเรียนมาแล้ว ก็ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ...

ความคิดเห็นทั้งหมด 7 รายการ

เทศบาลเมืองแม่โจ้ :

16 สิงหาคม 2559, 16:21 น.


จากที่ท่านได้แจ้งเรื่องมานั้น ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ทำการเข้าตรวจสอบแล้วและได้แนะนำให้ผู้ดูแลร้านให้ควบคุมเสียงดังจากดนตรีและเสียงดังจากผู้ใช้บริการร้านดังกล่าว (เทศบาลเมืองแม่โจ้จะเข้าตรวจสอบอีกครั้ง)

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ชุมชนผู้เดือดร้อน :

16 สิงหาคม 2559, 23:21 น.


ปัจจุบันร้านดังกล่าวก็ยังมีเสียงดังอยู่เหมือนเดิม ขณะนี้เวลา 23.20 ก็ยังดังอยู่เชนกัน ยังไม่มีการแก้ไขอะไรใดๆ ทั้งสิ้นตามที่ท่าน (เทศบาลเมืองแม่โจ้) แจ้งมา ซึ่งขณะนี้กลุ่มผู้เดือดร้อนกำลังเตรียมดำเนินการร้องเรียนยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2

เทศบาลเมืองแม่โจ้ :

17 สิงหาคม 2559, 09:22 น.


ทางผู้ดูแลเว็ปไซต์ได้ทำการแจ้งไปยัง งานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้สรุปเรื่องดังนี้
- งานที่เกี่ยวข้องจะทำการเข้าตรวจสอบร้านดังกล่าวอีกครั้งและจะทำการให้ร้านดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขปัญหา ดังที่มีผู้ร้องเรียนมาให้เรียบร้อยต่อไป

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3

บังเอิญผ่านมาเห็น :

17 สิงหาคม 2559, 09:27 น.


กรณีนี้ผมคิดว่ากลุ่มผู้เดือดร้อนควรแจ้งสถานที่ที่ท่านพักอาศัยและได้รับความเดือดร้อนให้ชัดเจนเพราะว่าเขาจะมีเครื่องมือตรวจวัดความดังของเสียงอยู่นะครับหากเกินมาตรฐานจริงๆ ก็สามารถดำเนินการต่างๆ ได้เต็มที่ทั้งนี้ที่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดความดังของเสียงเพราะบางทีต้องเข้าใจและให้ความเป็นธรรมอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันครับ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4

เสียงรบกวน :

17 สิงหาคม 2559, 18:07 น.การใช้เสียงในสถานบริการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕�
"เจ้าของ�หรือ ผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือน เกินกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนด มีหน้าที่ต้องติดตั้ง หรือ จัดให้มีระบบบำบัดอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดสำหรับการควบคุมมลพิษ"
(พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๘ วรรค ๒)
"มลพิษ"�หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย
"เหตุรำคาญ"�(พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔) หมายความว่า การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
"เสียงรบกวน"�หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน และมีระดับการรบกวนเกินกว่าค่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้
กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้ที่ ๑๐ เดซิเบล เอ หากการรบกวนที่คำนวณได้ มีค่ามากกว่าระดับเสียงรบกวน ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5

เสียงรบกวน :

17 สิงหาคม 2559, 18:21 น.


"10 เดซิเบล คือ เสียงหายใจคนที่ระยะ 3 เมตร"
ถ้าร้านแห่งนี้เสียงดังต่ำกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด คือ 10 เดซิเบล
ชาวบ้านเค้าคงไม่มาร้องเรียนหรอกมั้งครับ หรือถ้าร้องเรียนก็คงเป็นโรคจิตแน่ๆ
ถ้าเค้าจะร้องเรียนถึงผู้ว่าฯ ขนาดนี้ เค้าคงมีหลักฐานเรื่องเสียงพอสมควรละครับ เอาใจช่วยชุมชนผู้เดือดร้อนครับ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 6

ชุมชนผู้เดือดร้อน :

17 สิงหาคม 2559, 21:47 น.


ถึงคุณบังเอิญผ่านมาเห็น
บังเอิญผ่านมาหรือตั้งใจเข้ามาตอบ ที่คุณบอกว่าควรให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่ายนั้น อันที่จริงมันควรจะเป็น เปิดร้านอาหารได้แต่ต้องไม่สร้างเสียงดังรบกวนผู้อื่น ยินดีให้มาตรวจสอบระดับความเข้มเสียงได้เสมอ
แต่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ วันนี้ก็ดัง ยิ่งดึกก็ยิ่งดัง ก็คิดดูเองก็แล้วกันว่าใครกันที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ? กำลังจะหมดความอดทนแล้ว และถ้าคุณอยากขอความเป็นธรรมให้กับร้านนี้ ก็เรียนเชิญไปอยู่ใกล้ๆ บ้านของคุณ
ขอขอบคุณคุณเสียงรบกวนที่เห็นใจพวกเราและมอบข้อมูลดีๆ ให้
ขอขอบคุณเทศบาลแม่โจ้ที่จะดำเนินการแก้ไขให้อย่างจริงจัง

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 7

แสดงความคิดเห็น/ตอบกระทู้

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
 • 2. ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้ (ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
 • 3. ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดแจ้ง และไร้เหตุผลรองรับ
 • 4. ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
 • 5. ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่างๆ
 • 6. ชื่อ / นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • 7. ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก ทำให้หน้าเว็บไม่เป็นระเบียบ
 • 8. ข้อความที่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อจริง เบอร์โทร อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย
 • 9. ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ, สินค้า, บริการ, กลวิธีการหารายได้ทั้งหลาย

หากมีการตรวจพบข้อความดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อผู้ตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นนั้น