ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

สิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 บัญชีเดือน มิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 2)
2 บัญชีเดือน กรกฎาคม 2563 (ครั้งที่ 1)
3 บัญชีเดือน สิงหาคม 2563 (ครั้งที่ 1)
4 บัญชีเดือน สิงหาคม 2563 (ครั้งที่ 2)
5 บัญชีเดือน กันยายน 2563 (ครั้งที่ 1)
6 บัญชีเดือน ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 1)
7 บัญชีเดือน ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 2)
8 บัญชีเดือน ธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 1)
9 บัญชีเดือน มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1)
10 บัญชีเดือน สิงหาคม 2564
11 บัญชีเดือน ตุลาคม 2564
12 บัญชีเดือน พฤศจิกายน 2564
13 บัญชีเดือน ธันวาคม 2564
14 บัญชีเดือน มกราคม 2565
15 บัญชีเดือน กุมภาพันธ์ 2565
16 บัญชีเดือน มีนาคม 2565
17 บัญชีเดือน เมษายน 2565
18 บัญชีเดือน พฤษภาคม 2565
19 บัญชีเดือน มิถุนายน 2565
20 บัญชีเดือน กรกฏาคม 2565
21 บัญชีเดือน สิงหาคม 2565
22 บัญชีเดือน กันยายน 2565
23 บัญชีเดือน มกราคม 2566
24 บัญชีเดือน กุมภาพันธ์ 2566
25 บัญชีเดือน มีนาคม 2566
26 บัญชีเดือน เมษายน 2566
27 บัญชีเดือน พฤษภาคม 2566
28 บัญชีเดือน มิถุนายน 2566
29 บัญชีเดือน กรกฏาคม 2566
30 บัญชีเดือน สิงหาคม 2566
31 บัญชีเดือน กันยายน 2566

แชร์ให้เพื่อน: