ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

นายสุริยะ จันทร์ขาว

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 305

นายสุรศักดิ์ ภีระคำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 306

นางพรรณนิภา สายหยุด

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 308

นายสำเภา จิตรมั่น

ที่ปรึกษานายกฯ
053-498621 ต่อ 309

นายประสิทธิ์ คำหล้า

ที่ปรึกษานายกฯ
053-498621 ต่อ 309

นางสาวหฤทัย ดอกกุ่ม

เลขาฯ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309


แชร์ให้เพื่อน: