ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายสว่าง กานิล

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายเอกชัย สายหยุด

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายศรัณญ์ ใจคำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายประพันธ์ ภีระคำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายอำนวย อิ่นแก้ว

เลขานุการนายกเทศมนตรี


แชร์ให้เพื่อน: