ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ

กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี และ ชำระภาษี ภายใน 30 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

2.ภาษีป้าย
กำหนดยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน  มกราคม – มีนาคม ของทุกปี  เเละ  ชำระภาษีภายใน 15 วัน ที่ได้รับแจ้งประเมิน

3.ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี

โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

“เงินภาษีของท่านทุกบาทมีค่า โปรดช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น”

แชร์ให้เพื่อน: