ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข้อบังคับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ให้เพื่อน: