ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 2565 ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อมาเนื่องจากกรรมการชุ...

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อ่าน 4 ครั้ง

เลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่เตาไห 1, ชุมชนแม่โจ้, ชุมชนทุ่งป่าเก็ด, ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย, ชุมช...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

อ่าน 74 ครั้ง

ขอเชิญชวนลงทะเบียนทำหมันสุนัข และแมว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

อ่าน 16 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

อ่าน 157 ครั้ง

ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ...

วันที่ 30 เมษายน 2566

อ่าน 74 ครั้ง

ประะกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในท้องที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หมายเหตุ ห...

วันที่ 26 เมษายน 2566

อ่าน 59 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ 2.หนังสือแจ้ง...

วันที่ 24 เมษายน 2566

อ่าน 29 ครั้ง