ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ...

วันที่ 15 มกราคม 2564

อ่าน 32 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ...

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

อ่าน 27 ครั้ง

ประกาศ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

#สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 053-498-621 ต่อ 103 หรือ 104 ในวันและเวลาราชการ ...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

อ่าน 31 ครั้ง

การศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับการติดต่อจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 55 ครั้ง

เปิดจอรอชม... 18 รายการสร้างสรรค์สังคม

ประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระทรวงมหาดไทย โดยกองทุนวิจัยแ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 41 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนแพะป่าห้า

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ กวาด ล้าง เก็บขยะ ทำความสะอาดถ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 39 ครั้ง

ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์ ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 104 ครั้ง

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ด้วยศูนย์การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงการท่องเท...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 98 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

อ่าน 60 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผ...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

อ่าน 65 ครั้ง

คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น

คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น  ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึ...

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

อ่าน 79 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปนิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปนิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และ ประช...

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

อ่าน 71 ครั้ง