ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  โดยกำหนดเวลาห้ามเผาเด็...

วันที่ 10 มีนาคม 2564

อ่าน 34 ครั้ง

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1....

วันที่ 10 มีนาคม 2564

อ่าน 41 ครั้ง

แบบฟอร์ม ส.ถ. 2/6 และ ผ.ถ. 2/6

วันที่ 5 มีนาคม 2564

อ่าน 70 ครั้ง

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ...

วันที่ 2 มีนาคม 2564

อ่าน 39 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ นายกเทศมนตร...

วันที่ 2 มีนาคม 2564

อ่าน 91 ครั้ง

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์

ขอแนะนำทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งผ่านทางออนไลน์ ขั้นตอนง่ายๆ เพียงใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั...

วันที่ 1 มีนาคม 2564

อ่าน 48 ครั้ง

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ส.ถ.1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (ผ.ถ.1/1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 253 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ...

วันที่ 15 มกราคม 2564

อ่าน 213 ครั้ง