ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 0900 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้น ตรวจสอบร้านค้าริมทาง ที่ได้นำยางล้อรถเก่ามาใช้ภายในร้าน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจึงได้เข้าไปชี้แจงให้กับเจ้าของร้านทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง และได้ลงพื้นที่ตรวบสอบถนนสายหน้า สนง.ทม.-สามแยก รพ.ส...

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 0 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น.เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่บนถนนสายเชียงใหม่/พร้าว-ในซ.ชุมชนแม่เตาไห1/2-ในซ.ชุมชนไร่สหกรณ์ทิศตะวันออก-ถนนหน้า มอ.-ถนนบางเขน-ในซ.ชุมชนหลิ่งมื่น-ในซ.บ้านหม่อม-ในซ.บ้านเหล่า-ถนนด้านหลังวัดมงคลเศรษฐี-ในซ.ชุมชนสหกรณ์2-ในซ.ชุมชนศรีสหกรณ์-ถน...

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 08.45 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 เวลา 08.45 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจพื้นที่ได้รื้อถอนป้ายที่ติดตั้งข้างถนนจัดระเบียบบนทางเท้าที่ยังมีการนำป้ายโฆษณาสินค้าและจำหน่ายอาหารมาวางกีดขวางบนทางเท้าหลังจากนั้นได้ตรวจขยะบนถนนสายหลักเชียงใหม่-พร้าว-บางเขน-หลิ่งมื่น-ชุนชนแม่แก้ด-ซ.บ้านหม่อม-ซ.บ้าน...

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 2 ครั้ง

รับรางวัลทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ?ระดับเงิน? ระดับจังหวัด ปี2562

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยกลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานกู้ชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้ารับรางวัลทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ?ระดับเงิน? ระดับจังหวัด ปี2562 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่...

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจพื้นที่พบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าจึงทำการรื้อถอนหลังจากนั้นได้ตรวจขยะบนถนนสายเชียงใหม่-พร้าว/ชุมชนแม่เตาไห 2/สายแยก รพ.สันทราย/หน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้./ประตูบางเขน/ชุมชนหลิ่งมื่น/ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว/ชุมชนแม่แก้ด/ชุ...

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 เวลา 08.45 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 เวลา 08.45 น.เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่พบป้ายโฆษณาข้างทางจึงทำการรื้อถอนและตรวจขยะบนถนนสายแม่เตาไห-สามแยกหน้า ม.แม่โจ้/ถนนสายเก่าบางเขน-ชุมชนแม่แก้ด/ถนนสายสภ.แม่โจ้-ขาเข้าเมือง-สนง.ที่ดินไม่พบขยะตกค้างแต่อย่างใดหลังจากนั้นได้จัดระเบียบ...

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 x

อ่าน 1 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ