ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนายอำนวย อิ่นแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี/ผู้นำชุมชนแพะป่าห้า และ พี่น...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 x

อ่าน 1 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถวางแผนกา...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 x

อ่าน 1 ครั้ง

ปล่อยแถวเพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอย เพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน และมลภาวะเป็นพิษ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรี นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และทหารจากกองกำลังรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปล่อ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 x

อ่าน 10 ครั้ง

เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายอำนวย อิ่นแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี/ผู้...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลฯ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 x

อ่าน 9 ครั้ง

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะจากจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานชุมชนแพะป่าห้าเรื่องการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะศึกษาดูงานจากส่วนงานต่าง ๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม เขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 x

อ่าน 8 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ