ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ตรวจประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นัดแรก) ผ่านระบบ zoom

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้กับอนุกรรมการฯ ตรวจประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...

วันที่ 23 มีนาคม 2566 x

อ่าน 6 ครั้ง

ออกตรวจสอบและนำเลื่อยยนต์เข้าทำการตัดไม้ล้มและสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากต้นไม้ล้มทับ เสียหายจากลมพัด

เมื่อเวลา 15.40 น. เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับผลกระทบเสียหายหลายหลัง เนื่องจากต้นไม้ล้มทับ เสียหายจากลมพัด โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนป่าบง ม.2 และชุมชนไร่สหกรณ์ ม.11 เวลาต่อมา นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 x

อ่าน 11 ครั้ง

ลดเผา ลดปัญหาหมอกควัน และค่าฝุ่น pm2.5

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ในพื้นที่ ลงพื้นที่หมู่บ้านวิลล่านาบัว เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ (ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1) พร้อมทั้งสาธิตขั้...

วันที่ 17 มีนาคม 2566 x

อ่าน 10 ครั้ง

ลงพื้นที่จุดถมดินบริเวณหน้าหมู่บ้านวิลล่านาบัว

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ในพื้นที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่จุดถมดินบริเวณหน้าหมู่บ้านวิลล่านาบัว ตามที่ได้มีการประชุมพูดคุยและ หารือวิธีการแก้ไขปัญหาในการปร...

วันที่ 17 มีนาคม 2566 x

อ่าน 14 ครั้ง

การประชุมระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ กับ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 16 มีนาคม 2566 x

อ่าน 22 ครั้ง

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้...

วันที่ 15 มีนาคม 2566 x

อ่าน 19 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เว็บบอร์ด

หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ต้ังกระทู้ อ่าน/ตอบ
ประชาขน หลิ่งมื่น 16/03/66 24/1
คนเห็นแก่ตัว คนเสียภาษี 27/02/66 62/1
ติดตามการเลี้ยงหมูในหมู่บ้านจัดสรร ผู้อยู่อาศัย 21/02/66 26/1
ร้านสุนทรารมณ์ ผู้เดือดร้อน 18/01/66 61/0
น้ำประปา ต.หนองหาร กลิ่นเหม็น อาบแล้วคัน N 31/12/65 34/1
แจ้งเรื่องการแอบเผาขยะ ผู้เดือดร้อน 21/12/65 43/1
ร้องเรียนร้านไปยาลใหญ่เล่นดนตรีเสียงดังมาก ผู้ที่เดือดร้อน อยู่ใกล้เคียงร้าน 10/11/65 442/1

ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

ข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ