ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564

แชร์ให้เพื่อน: