ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564

แชร์ให้เพื่อน: