ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมหารือรายละเอียดการจัดงานครบรอบ 25 ปี เทศบาลเมืองแม่โจ้ และ งานสืบสานประเพณีล้านนา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภ...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภาอาชีพเกษตร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แ...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

อ่าน 4 ครั้ง

เพิ่มแผนติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุม ทั่วพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภา...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

อ่าน 18 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะอันตราย ภายใต้โครงการแม่โจ้เมืองสีเขียว (Maejo Green City)

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปล...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

อ่าน 13 ครั้ง

ร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุจำลองสถานการณ์ การระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่ง ร่วมกับสภ.แม่โจ้

ตามที่ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.อุไรว...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

อ่าน 12 ครั้ง

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ครั้งที่ 3 / 2567

โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้/ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยนายวิรัช จิโรจ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

อ่าน 12 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ รับการตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเท...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

อ่าน 16 ครั้ง

พิธีเปิดอาคารเรียนและโดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2567เวลา 08.30 น.นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นางพรรณนิภา สายหยุด รองนายกเทศมนตร...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

อ่าน 14 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายธนวัฒน์ ปาขัน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

อ่าน 16 ครั้ง

กิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชกา...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

อ่าน 40 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พ...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

อ่าน 22 ครั้ง

นายกฯ ประหยัด ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่เมืองแม่โจ้

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสุริยะ จันทร์ขาว รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมื...

วันที่ 30 เมษายน 2567

อ่าน 21 ครั้ง

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ...

วันที่ 29 เมษายน 2567

อ่าน 28 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดิน

โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อม...

วันที่ 29 เมษายน 2567

อ่าน 23 ครั้ง