ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมื...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 1 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัด...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 1 ครั้ง

ปล่อยแถวเพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอย เพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน และมลภาวะเป็นพิษ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนาย...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 10 ครั้ง

เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 8 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 10 ครั้ง

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะจากจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานชุมชนแพะป่าห้าเรื่องการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะศึกษาดูงานจาก...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 8 ครั้ง

เดินขบวนในงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562?

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสว่าง กาน...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 12 ครั้ง

ฉีดพ่นละอองน้ำภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ฉีดพ่นละอองน้ำภายใน...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 8 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เข้าวันที่31 มกราคม 2562 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยพี่น้องชุมชนแพะป่าห้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อ...

วันที่ 31 มกราคม 2562

อ่าน 10 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

ชุมชนแพะป่าห้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 71 ท่าน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจั...

วันที่ 30 มกราคม 2562

อ่าน 23 ครั้ง

ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม ซึ่งได้เข้าการประกวดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและได้รับที่รางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีให้กับภาคีเครือข่าย ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม ซึ่งได้เข้าการประกวดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและได้รับที่รางวัลชนะเล...

วันที่ 25 มกราคม 2562

อ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ นายเอกชัย สายหยุด รอง...

วันที่ 12 มกราคม 2562

อ่าน 13 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จั...

วันที่ 11 มกราคม 2562

อ่าน 11 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ที่ปรึกษาท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่...

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

อ่าน 11 ครั้ง