ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ภีระคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายสมช...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อ่าน 9 ครั้ง

เปิดศูนย์เรียนรู้ พ่อปลูก ลูกสร้าง หนองหาร บ้านเฮา ณ สวนเจริญทรัพย์ ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 ตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ พ่อปลูก ลูกสร้าง หนองห...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อ่าน 6 ครั้ง

โครงการป้องกันแก้ไขโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เนื่องในวันเอดส์โลก

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ นางพรรณนิภา สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อ่าน 4 ครั้ง

ร่วมชมและให้กำลังใจการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย พร้อมทั้ง...

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อ่าน 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้/ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแ...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 5 ครั้ง

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2566

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนั...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 4 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายธนวัฒน์ ปาขัน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 3 ครั้ง

น้ำใจ อปพร. เทศบาลเมืองแม่โจ้ เราไม่ทิ้งกัน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้/ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำทีม อปพร.เทศบาลเมือง...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 16 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้ ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานและรั...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 24 ครั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ("ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมืองแม่โจ้")

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 37 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างกำแพงวั...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 21 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพองค์กฐินสามัคคีเพื่อนำจตุ...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อ่าน 27 ครั้ง