ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 โดย กองสาธารณสุขแ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

อ่าน 5 ครั้ง

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯของเทศบาลเมืองแม่โจ้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการตรวจเยี่ย...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่าน 19 ครั้ง

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 44 คน ได้รับโลหิต จำนวน 39 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่าน 18 ครั้ง

โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

อ่าน 17 ครั้ง

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านค้า ตามมาตรการผ่อนปรน โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหมูกระทะ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ กลุ่มงานปกครองอำเภอสันทราย และ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ย...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 15 ครั้ง

ออกตรวจสอบความเสียหายเหตุลมพายุกรรโชกเเรงพัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หักโค่นทับหลังคาบ้านเรือนราษฎร ร้านค้า เสียหา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธา...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 12 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการมอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการมอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 22 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 6) ตามข้อ 1 การผ่อนคลาย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

อ่าน 12 ครั้ง

วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี

วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

อ่าน 13 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 6) ตามข้อ 1 การผ่อนคลาย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ กลุ่มงานปกครองอำเภอสันทราย ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบกา...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 9 ครั้ง

มอบวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ในชุมชนป่าขาม และชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จำนวน 25 ครัว

ในวันนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และพนักง...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

อ่าน 10 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 63

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 63 เวลาประมาณ 16.45 น. ได้เกิดพายุลมแรงพัดบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตำบ...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

อ่าน 9 ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สรรพกรอำเภอสันทราย และปลัดอำเภอสันทราย ใช้สถานที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมของผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน)

วันที่ 27 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สรรพกรอำเภอสันทราย และป...

วันที่ 27 เมษายน 2563

อ่าน 11 ครั้ง