ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-แผน-4-ปี
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุตริต 2561 รอบ 6 เดือน
3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุตริต 2561 รอบ 12 เดือน
4 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 (รอบ6เดือน)
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุตริต 2562 รอบ 12 เดือน
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
7 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2561 -2564

แชร์ให้เพื่อน: