ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้

สามารถสืบค้นข้อมูล และ ดาวน์โหลด ไฟล์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ที่ ลิ้งค์ด้านล้าง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แชร์ให้เพื่อน: