ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

การขับเคลื่อนจริยธรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติ Do&Don't ข้อควรทำ และข้อไม่ควรทำ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รณรงค์เผยแพร่ แนวปฏิบัติ Do&Don't ข้อควรทำ และข้อไม่ควรทำ ให้แก่บุคลากรและทุกภาคส่วนราชการ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ


แชร์ให้เพื่อน: