ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วยการสาธารณสุข

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2562 (จำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)
2 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552
3 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566
4 ประกาศเทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566
5 เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566
6 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566
7 เทศบัญญัติควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566
8 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566

แชร์ให้เพื่อน: