ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

  • ดาวน์โหลด พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่
  • บันทึกการรับคำขอรับบริการ
  • แบบรายงานของจังหวัด
  • แนวทางการจัดทำคู่มือ
  • แบบสำรวจกระบวนงาน
  • แบบการจัดทำคู่มือระบบสารสนเทศ
  • ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลด้านกฏหมายและกระบวนงานฯ


แชร์ให้เพื่อน: