ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ขุดลอกลําคลอง บริเวณหลังชุมชนทุ่งหมื่นน้อย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ แก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยการขุดลอกลําคลอง บร...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อ่าน 287 ครั้ง

ลงพื้นที่ล้างถนนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้ว...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

อ่าน 285 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดโครงการ "Green and Clean" กิจกรรมโครงการพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิกาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

อ่าน 252 ครั้ง

เด็กเล็กเตรียมอนุบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กิจกรรมร่วมยืนตรงในเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพ แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

หนูน้อยจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ..เริ่มด้วยกิจกรรมร่วมยืนตรงในเพลงสดุดีจอมราชา ถวายความเคารพ แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สวดมนต์...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

อ่าน 214 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ?ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ร้อยดวงใจเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

อ่าน 171 ครั้ง

นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กนักเรียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กนัก...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อ่าน 156 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 155 ครั้ง

เปิดถนนทางในเขตตำบลหนองหาร เชื่อต่อทางเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นาย เอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนาย...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 167 ครั้ง

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ"

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการเภอสันทราย นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเม...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

อ่าน 181 ครั้ง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

อ่าน 182 ครั้ง

โครงการทัศนศึกษานำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

อ่าน 308 ครั้ง

โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี2562

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิด โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

อ่าน 233 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามวัย

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู แม่ไก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการส่งเสริมสมรรถน...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

อ่าน 210 ครั้ง

กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แก่ประชาชน

วันที่ 4 ก.ค. 2562 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แก่ประชาชน ณ ศูน...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อ่าน 200 ครั้ง