ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP ประจำปีการศึกษา 2561 ได...

วันที่ 1 มีนาคม 2562

อ่าน 266 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาล...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 260 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับมอบหมายทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 245 ครั้ง

ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ชุมชนแม่โจ้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ชุมช...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 221 ครั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาลเมืองแ...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 248 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมื...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 290 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัด...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 217 ครั้ง

ปล่อยแถวเพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอย เพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน และมลภาวะเป็นพิษ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนาย...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 291 ครั้ง

เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 281 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้และชุมชนแพะป่าห้า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแม่โ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 261 ครั้ง

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะจากจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานชุมชนแพะป่าห้าเรื่องการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะศึกษาดูงานจาก...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 300 ครั้ง

เดินขบวนในงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562?

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสว่าง กาน...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 245 ครั้ง

ฉีดพ่นละอองน้ำภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ฉีดพ่นละอองน้ำภายใน...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 295 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เข้าวันที่31 มกราคม 2562 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยพี่น้องชุมชนแพะป่าห้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อ...

วันที่ 31 มกราคม 2562

อ่าน 226 ครั้ง