ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัติย์

  • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  • อ่าน 288 ครั้ง

ใต้ร่มพระบารมีเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัติย์ จัดโดยคณะกรรมธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญิแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูภ 5 ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: