ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2561

  • วันที่ 3 มกราคม 2561
  • อ่าน 164 ครั้ง

ประกาศๆ ชำระภาษีกันหรือยัง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2561 ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี
ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
อย่าลืมชำระภาษีกันนะครับบบ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: