ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาทเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 181 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: