ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP ประจำปีการศึกษา 2561

  • วันที่ 1 มีนาคม 2562
  • อ่าน 348 ครั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ CUP ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากนายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ท่านคณะผู้บริหาร ทีมที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมจัดโครงการ
ซึ่งภายในโครงการ ได้มีการเดินขบวนของเด็กนักเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง และมีการแข่งขั้นกีฬาหลากหลายชนิด ณ ลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์เตาไห)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: