ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 212 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: