ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 64 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: