ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระสำคัญ...พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • วันที่ 2 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 561 ครั้ง

????สาระสำคัญ...พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง????????????
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เอกสาร พ.ศ. 2562
- สรุปสาระสำคัญ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

???? มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นไป????

หมายเหตุ : อ่านจากด้านขวาไปซ้าย
ผู้จัดทำ : #งานพัฒนารายได้เทศบาลเมืองแม่โจ้
?? สาบถามเพิ่มเติม : 053-498-621 ต่อ 103,104

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: