ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดโครงการ "Green and Clean" กิจกรรมโครงการพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว

  • วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 253 ครั้ง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิกาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดโครงการ "Green and Clean" กิจกรรมโครงการพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาว เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดโครงการ และเปิดกรวจดอกไม้ ธูป เทียนและถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิกาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อมา นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย พร้อมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ของทั้งเทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว รวมไปถึง ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจกับพัฒนาลำน้ำแม่คาว และปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: