ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องผลการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามโครงการบริการ-ส่งนักเรียน สงเคราะห์ครอบครัวนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อน

  • วันที่ 29 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 37 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: