ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องผลการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามโครงการบริการ-ส่งนักเรียน สงเคราะห์ครอบครัวนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อน

  • วันที่ 29 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 182 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: