ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การลงพื้นที่พัฒนาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะของชุมชนเตาไห

  • วันที่ 24 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 158 ครั้ง

การลงพื้นที่พัฒนาสุสานและฌาปนสถานสาธารณะของชุมชนเตาไห
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ และพี่น้องชุมชน ร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่ทำความสะอาดและพัฒนาสุสาน ชุมชนเตาไห โดยเบื้องต้นได้จัดการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดกิ้งไม้ใบไม้และทำการย่อยกิ้งไม้เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ยหมักต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: