ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

รับมอบป้ายต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้?

  • วันที่ 29 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 149 ครั้ง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562
นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย นายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และ ทีมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมรับมอบป้ายต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จากนายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: