ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เปิดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครู และนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562 (โรงเรียนบ้านแม่โจ้)

  • วันที่ 6 กันยายน 2562
  • อ่าน 230 ครั้ง

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล นายทวีศักดิ์ เติมทรัพย์ทวี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครู และนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562 (โรงเรียนบ้านแม่โจ้)
โดยเวลาต่อมา นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้ทำ บันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครูและนักเรียน โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ในการลงนามในครั้งนี้
และได้จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ และร่วมสาธิตการซ้อมแผนอัคคีภัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: