ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในหัวข้อ Family day camp พ่อแม่กับการดูแลเด็ก ศตวรรณ ที่ 21

  • วันที่ 29 กันยายน 2562
  • อ่าน 191 ครั้ง

วันที่ 29 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาล และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในหัวข้อ Family day camp พ่อแม่กับการดูแลเด็ก ศตวรรณ ที่ 21 โครงการ การพัฒนาครูศูนย์เด็กปฐมวัยด้านการเลี้ยงดู โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ สนับสนุนโดย มูลนิธิรักษ์ไทย และ องค์การยูนิเซฟ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: