ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ขายกล้วยน้ำหว้าปากช่อ50ส่งให้กับลูกค้าจำนวน100หน่อเพื่อปลูกและขยายผลต่อไป

  • วันที่ 30 กันยายน 2562
  • อ่าน 27 ครั้ง

วันนี้ชุมชนเตาไห1 ชุมชนห้วยเกี๋ยงและชุมชนสหกรณ์นิคม2 ได้รวบรวมกล้วยน้ำหว้าปากช่อ50ส่งให้กับลูกค้าจำนวน100หน่อเพื่อปลูกและขยายผลต่อไป ขอบพระคุณนโยบายดีดีที่ทำให้ชุมชนมีรายได้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปวันนี้ชุมชนรับเงินรวม2,000บาท #หนึ่งในนโยบายที่สามารถทำได้จริง สานงานต่อก่อเกิดรายได้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: