ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  • อ่าน 250 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงบ่าย) เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้มีกิจกรรมการสาธิตการจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อัครินทร์ สมหล้า จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มาเป็นผู้ให้ความรู้ และยังช่วยแนะนำในการทำกระทง โดยหลังจากเรียนรู้เทคนิคการทำกระทงแล้ว ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติจะทำการตัดสินและมอบรางวัลในเวลาช่วงเย็น
และในช่วงเย็น คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการแสดงพื้นบ้านจากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ และนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2562
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: