ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญผู้มีส่วนร่วมประชุมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

  • วันที่ 24 ธันวาคม 2562
  • อ่าน 129 ครั้ง

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญผู้มีส่วนร่วมประชุมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1พ.ศ.2562เพื่อให้การจัดทำแผนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯข้อ22และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในวันพฤหัสบดีที่ 26ธันวาคม พ.ศ.2562เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้เรียบเรียง: นางชญาดา ไชยศิลป์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบเนื้อหา: สิบเอกวิมล รู้ทำนอง หัวหน้าสำนักปลัด

แหล่งที่มา : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: