ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (ประชุมครั้งที่ 2)

  • วันที่ 27 ธันวาคม 2562
  • อ่าน 142 ครั้ง

ประกาศ ๆ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 (ประชุมครั้งที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: