ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2563

  • วันที่ 9 มกราคม 2563
  • อ่าน 161 ครั้ง

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2563 เริ่มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเมืองแม่โจ้ ได้มีมติเห็นชอบใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อประกาศใช้ในงานบริหารภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: