ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล ประจำปี2563 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ 053-498621ต่อ10

  • วันที่ 16 มกราคม 2563
  • อ่าน 190 ครั้ง

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล ประจำปี2563 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ 053-498621ต่อ103-104 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: