ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

  • วันที่ 30 มกราคม 2563
  • อ่าน 165 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)

ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้(ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: