ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU:MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) โครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  • วันที่ 30 มกราคม 2563
  • อ่าน 140 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU:MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ตามโครงการจิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้ กับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน และกลุ่มองค์กรชุมชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้
และในเวลาต่อมา ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการ จิตอาสาพลังประชารัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: