ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563

  • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 147 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องกำหนดการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563
งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563 ผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ลายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายมานี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: