ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 127 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมี 22 ญัตติ เพื่อพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป
#ตามเอกสารแนบท้ายนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: