ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 175 ครั้ง

วิธีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 

1. กรอกข้อมูลโดยตรงที่ ประธานชุมชนแต่ละชุมชน หรือเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ในเวลาราชการทุกวัน วันที่ 1 และ 4-7 พ.ค. 63 และนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 63 และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 63 )

2. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน โดยสแกน QR Code ท้ายเอกสารนี้ และกรอกข้อมูลแบบขอรับการช่วยเหลือฯ ส่งได้ที่ ประธานชุมชนแต่ละชุมชน หรือเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบสำรวจการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิท-19

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: