ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร

  • วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 102 ครั้ง

กระทรวงเกษตรได้ดำเนินการสำรวจความต้องการแหล่งน้ำขนาดเล็กของเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำระดับไร่นา เกษตรกรสามารถแจ้งความต้องการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือตอบด้วยตนเองผ่าน การสแกน qr code ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: