ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรและร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั้นสากลฯ

  • วันที่ 9 ธันวาคม 2562
  • อ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับรอบเกียรติบัตรและร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมสร้างเครือข่ายป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: