ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  • วันที่ 7 เมษายน 2565
  • อ่าน 283 ครั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้
นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการประกาศและให้ความรู้เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ และนายสมชัย เถกิงผล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ได้ร่วมกันบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต  และให้ความรู้เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาครัฐและการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน  หลังจากนั้นได้ร่วมกันร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น โดยมีเป้าหมายร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง เพื่อให้เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: