ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • วันที่ 7 กันยายน 2565
  • อ่าน 674 ครั้ง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ผลการประเมินของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ 99.02 คะแนน (ระดับ AA)

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ผลคะแนน ITA 2565
2 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: