ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง

  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 239 ครั้ง

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่เตาไห 1, ชุมชนแม่โจ้, ชุมชนทุ่งป่าเก็ด, ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย,
ชุมชนไร่สหกรณ์, ชุมชนแม่ดู่, ชุมชนหลิ่งมื่น และชุมชนศรีสหกรณ์


ที่มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน (เกิดก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2547 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2565)
เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชน พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่ที่กำหนดไว้แต่ละชุมชน


(รายละเอียดของประกาศให้มีการเลือกกรรมการชุมชน, ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่เลือก, ประกาศจำนวนคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศการเลือกกรรมการชุมชน ปี 2566

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: