ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

  • วันที่ 7 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 29 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2567
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้, ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, คณะกรรมการประปาชุมชน, คณะกรรมการกลุ่มสตรี, ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และคณะกรรมการศูนย์คนพิการ กว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ ดังนี้
- เรื่องการการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อเลือกกรรมการชุมชนในตำแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่
- ติดตามเรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมทั้งการสำรวจการติดตั้งโซล่าเซลล์ของระบบประปาหมู่บ้าน
- ประชุมหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณ จากเงินรางวัล การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
- การประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และเรื่องราชการต่าง ๆ ของทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมถึง ได้ส่งมอบเครื่องย่อยกิ่งไม้เพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้นำมาทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้กิ่งไม้ พร้อมทั้งได้มีการสรุปของคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ แม่โจ้เมืองสีเขียวอีกด้วย
*********************************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: