ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

  • วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
  • อ่าน 12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, คณะกรรมการประปาชุมชน, คณะกรรมการกลุ่มสตรี, ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และคณะกรรมการศูนย์คนพิการ กว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ ดังนี้
- แจ้งสรุปข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2565 ถึง ปีงบประมาณ 2566
- ติดตามเรื่องการจัดซื้อที่ดินโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬา อาคารแสดงสินค้า ห้องประชุมและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่
- แจ้งเรื่องความคืบหน้าโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้
- แจ้งเรื่องโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบยประมาณ 2567
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และเรื่องราชการต่าง ๆ ของทางเทศบาลเมืองแม่โจ้
*********************************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: