ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 976 ครั้ง

ชุมชนป่าขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ของดีชุมชน เกมส์ไม้,เรือสำเภอจำลอง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน แห,เกมส์ไม้,เรือสำเภอจำลอง,ถุงใส่ขัน

กลุ่มในชุมชน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน,กลุ่มสานแห,

การดำเนินการของชุมชนในปัจจุบัน

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มของบ้านป่าขามปัจจุบันเหลืออยู่น้อยมากเนื่องจากกลุ่มที่ดำเนินการในชุมชนประสบปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาในชุมชนพบว่าประสบปัญหาเรื่องของการตลาดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่สามารถจำหน่ายได้น้อยส่วนใหญ่จะทำใช้ในชุมชนและขายนอกพื้นที่บ้าง เนื่องจากพื้นที่การตลาดของชุมชนไม่ได้ถูกขยายออกจากชุมชนในผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น แห ในส่วนของเกมส์ไม้และเรือสำเภาจำลองประสบภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนายอดสั่งคำในชุมชนน้อยลงมากส่งผลให้คนในชุมชนต้องหาอาชีพเสริมอย่างอื่นทำในระหว่างนี้ ปัจจุบันเกมส์ไม้ได้ดำเนินการในลักษณะของธุรกิจส่วนตัวแต่ใช้แรงงานในชุมชนรวมถึงแรงงานจากคนนอกชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ในชุมชนผันตัวเองมาประกอบธุรกิจเกมส์ไม้ ในส่วนของเรือสำเภาจำลองยังมีการทำกันอยู่ในชุมชนแต่เริ่มน้อยลง

ติดต่อสอบถาม

053-498621 ต่อ 204 งานพัฒนาชุมขน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 205 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์สถานที่สำคัญนี้ให้เพื่อน: